•  

Nádoby a aparáty

  • Výroba, dodávky, montáže, stavby na kľúč, opravy, rekonštrukcie nádrží obsahujúce aj ropné látky, zásobníkov a síl z materiálov podľa potrieb zákazníka
  • Spracovanie WPQR, WPS - postupy zvárania
  • Možnosti dodávky: nádrže, zásobníky, sila, výmenníky tepla, tlakové nádoby, vrátane konštrukcií a oceľových prívodných potrubí
  • Vybavenie vrátane príslušenstva - armatúry, príruby, MaR a oceľovej nosnej a podpernej konštrukcie
  • Povrchová úprava - tryskanie v Sa podľa požiadaviek, náterový systém podľa špecifikácie
  • Izolovanie nádrží podľa požiadaviek zákazníka
  • Vykonanie predpísaných skúšok v zmysle STN
  • Komplexné uvedenie do prevádzky, spustenie zariadení