•  

Oceľové konštrukcie

  • Návrh, výroba a montáž oceľových konštrukcií
  • Komplexná dodávka OK od spracovania (výrobnej) dokumentácie na základe PD
  • Výroba konštrukcií
  • Doprava na miesto investora
  • Montáž kovových konštrukcií a ich častí, nosných oceľových konštrukcií pre technologické celky