•  

Potrubné rozvody

  • Realizujeme dodávku, montáž a opravy potrubných rozvodov
  • Spracovanie WPS – postupy zvárania.
  • Potrubárske a zváračské práce prevádzame so zváračmi s úradnými skúškami podľa STN EN 287
  • Plameňom, elektrickým oblúkom, zváranie s predohrevom, zváranie v ochrannej atmosfére MIG / MAG, WIG/TIG
  • Kontrola zvarových spojov – tlakové, tesnostenné skúšky, úradné skúšky, NDT – PT, VT, UT, RT