•  

Referencie

BLIKA DÁNSKO

 • Výstavba a montáž haly v priemyselnom parku Trebišov, Montáž strojnotechnologických a výrobných zariadení.

MAKS-D, s.r.o.

 • Izolácia potrubných rozvodov predohrevu OV13 na VP1 v rozsahu 2000 m2 v U.S. Steel Košice

MONDI SCP, a.s. Ružomberok

 • Optimalizácia - inštalácia nových turbodúchadiel
 • Chladič spalín FGC - montáž t-kusu DN1800 a usmerňovačov toku spalín

NALCO Österreich Ges. M.b.H.

 • Montáž potrubných rozvodov v U.S. Steel Košice DZ Energetika

Povodie Bodroga a Hornádu

 • Výstavba a repasia vodojemu Drahňov. Výstavba zavlažovacieho systému Drahňov
 • Rekonštrukcia čerpacej stanice Kamenná Moľva

RAYMAN spol. s.r.o.

 • Montáž odprašovania aglomerácie - pás č. 1 - 4, v rámci operačného projektu: Kvalita životného prostredia

SWEDSPAN Slovakia, s.r.o.

 • Montáž potrubia pre závod IKEA v Malackách

S.W.S. spol. s.r.o., Member of MOL Group

 • Realizácia projektu Rekonštrukcia skladovej nádrže N43/1 na decht - S.W.S. spol. s.r.o. Vojany

U.S.Steel Košice s.r.o. - Realizácie projektov CAPEX

 • Realizácia projektu č. 3820DW - Využitie existujúcej kapacity mlynice uhlia - DZ Energetika
 • Realizácia projektu č. 1285CP - Nové vysokoteplotné podstavce pre PŽ č. 4 - DZ Studená valcovňa
 • Realizácia projektu č. 95CO - Meranie hrúbky a klinu rozvalku pre IMS Messsysteme Gmb za P 5 - TŠP Teplá valcovňa
 • Realizácia projektu č. 1285CP Poklopová žíhareň - Nové podstavce pre vysokoteplotné žíhanie pre spoločnosť EBNER - Industrieofenbau Gesellschaft m.b.H - DZ Studená valcovňa

U.S.STEEL Košice, s.r.o.

 • Opravy potrubných rozvodov a vyhradených technických zariadení plynových a tlakových
 • Rôzne projekty a opravy v rámci stredných opráv na všetkých DZ U.S. Steel Košice
 • Výmena kompenzátorov po celom areáli U.S. Steel Košice od DN800 po DN3000
 • Čistiace práce na dechtovom zásobníku 3A - DZ Koksovňa
 • Montáž potrubných rozvodov fenolčpavkovej vody na chladenie zberných predlôh a prívod hydroinjektáže VKB 1 - DZ Koksovňa
 • Demontáž vyradeného portálového žeriavu, demontáž portálových žeriavov zo žeriavovej dráhy - DZ Oceliareň
 • Realizácia projektu Montáž trasy kondenzátu v rámci SO OC1 a KK3 - DZ Oceliareň
 • Generálne  zabezpečovanie stredných opráv Vysokých pecí 1,2,3
 • SO VP3 - Výmena odvetrávacieho komínka - DZ Vysoké pece
 • Kompletná demontáž a montáž potrubných rozvodov od DN20 - DN1000 - DZ Studená valcovňa
 • Demontáž, výroba a montáž zahusťovacej nádrže ZN3 - DZ Energetika

U.S.STEEL Košice, s.r.o. - DZ Koksovňa

 • Kompletná rekonštrukcia dechtového zásobníka

U.S.STEEL Košice, s.r.o. - DZ Oceliareň

 • Demontáž a montáž koľajníc žeriavovej dráhy na Úpravovni brám

U.S.STEEL Košice, s.r.o. - všetky DZ

 • Zaslepovacie a odslepovacie plynové práce na potrubiach

Konzorcium Vítkovice Slovakia a.s. ILD SK s.r.o.

 • Montáž potrubných rozvodov na odprášenie koncov spekacích pásov, v rámci operačného projektu: Kvalita životného prostredia

Železiarne Podbrezová

 • Montáž haly pre expedíciu z valcovne

TMS International Košice s.r.o.

 • Demontáž a montáž koľajníc v U.S. Steel Košice s.r.o.