Technologické zariadenia

  • Dodávky technologických liniek, zariadení a technologických komplexov
  • Montáž technologických celkov a zariadení
  • Demontáže strojov a zariadení, búracie práce
  • Uvedenie zariadenia do prevádzky, spustenie zariadení
  • Komplexné skúšky, Vykonanie predpísaných skúšok v zmysle STN a ostatných relevantných predpisov
  • Dodávky „na kľúč“

TECHNOMONT s.r.o., Stanča Naše služby vieme zabezpečiť a realizovať na vysokej profesionálnej úrovní

Spoločnosť TECHNOMONT s.r.o., Stanča vznikla v roku 2001. Sme spoločnosťou s dlhoročnými skúsenosťami a tradíciou za ktorú stojí skúsený kolektív spolupracovníkov, ktorí sa už v minulosti zaoberali montážou, rekonštrukciou a opravou technologických celkov ako aj modernizáciu výrobných zariadení. Tieto dlhoročné skúsenosti sú zárukou pri realizácií Vašich potrieb a investičných zámerov.